İyun 2018-ci il

Ruslan Qarayev, SƏTƏM və KİS şöbəsinin Keyfiyyət idarəetmə sektorunun aparıcı mütəxəssisi

Qarayev Ruslan Tapdıq oğlu, Cəmiyyətin İdarəetmə sisteminin beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun təşkil olunmasında, eləcə də keyfiyyət, sağlamlığın qorunması, əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyi sahələrində bir çox sənədlərin (siyasətlərin, prosedurların, qaydaların və təlimatların) tərtib olunmasında, onların tətbiqində və işləkliyinə nəzarət olunmasında yaxından iştirak etmişdir və verilən tapşırıqları yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirmişdir.

Cəmiyyətimiz adından ona bu əməyinə görə təşəkkür edir, yüksək peşəkarlığına və işinə duyduğu sevgiyə görə minnətdarlığımızı bildiririk.