"Kürəkçay" sahəsi

Göygöl rayonunda yerləşən “Kürəkçay” sahəsi 1995-ci ildə kəşf edilib. Kiçik Qafqazın potensial perspektivli filiz sahələrindən biri hesab edilir. Sahənin hüdudlarında “Kürəkçay” səpinti qızıl yatağı, “Kəpəz”, "Buzluq" qızıl-polimetal təzahürləri mövcuddur. “Kürəkçay” “AzerGold”un yaxın perspektivdə qiymətləndirilməsi planlaşdırılan prioritet sahələrindən biridir.

Digər layihələr