Tenderlər

Şəbəkə avadanlıqlarının və quraşdırma işlərinin satın alınması

Sedan tipli premium sinif nəqliyyat vasitəsinin satın alınması

Partlayış quyuları üçün işarəedici çubuqların və markerlərin satın alınması

İnduksiya sobası üçün ehtiyat hissələrin və zəruri malları satın alınması

Əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik üzrə “AzerGold” QSC-də tətbiq edilən “İşə icazə” elektron moduluna texniki dəstək və lazımi əlavə/düzəlişlərin edilməsi xidmətinin satın alınması

Dəftərxana-təsərrüfat mallarının satın alınması

Keyfiyyət sisteminin tam diaqnostikası xidmətinin satın alınması

Çovdar Filiz Emalı Sahəsində Çovdar mədəninin sulfid fazası üzrə üstaçma, mədənçıxarma, daşınma və filiz süxurlarının xırdalanması işlərinin satın alınması

Exchange server proqram təminatı, müvafiq lisenziyanın və təlim xidmətinin satın alınması

Müxtəlif növ mal-materialların satın alınması

Tülallar sahəsində gələcəkdə sürüşmə/çatların yaranması halının qarşısının alınması üçün preventiv tədbirlərin görülməsi, tullantı süxurlarının yığılması üzrə zəmin şəraitinin uyğunluğunun tədqiqi və qruntun dayanıqlığının qiymətləndirilməsi işlərinin satın alınması

Pərakəndə satış məhsullarının qablaşdırılması üçün nəzərdə tutulan qutuların və digər marketinq məmulatlarının satın alınması

Geoloji kəşfiyyat işləri, metallurji-laborator, geofiziki,geotexniki, hidroloji, hidrogeoloji tədqiqatlar, topoqrafik planaalma və metallurji laboratoriyanın qurulması işlərinin satın alınması

Yanğın siqnalizasiya sistemi avadanlıqlarının alınması, quraşdırılması və siqnalizasiya sisteminə texniki xidmətin satın alınması

“AzerGold” QSC-nin aparatında istismarda olan İT avadanlıqların təmiri xidmətlərinin satın alınması

Müxtəlif növ mebellərin təmir işlərinin satın alınması

Transformator, fərdi mühafizə vasitələri və ölçmə vasitələrinin sınaqdan keçirilməsi və kalibrasiyası xidmətlərinin satın alınması

Sosial yardım aksiyası çərçivəsində istehlak səbətinə daxil olan müxtəlif ərzaq məhsullarından ibarət bağlamaların satın alınması

Çovdar Filiz Emalı sahəsində tikinti-quraşdırma və abadlaşdırma işlərinin satın alınması