Haqqımızda

"AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 11 fevral 2015-ci il tarixli 1047 nömrəli Sərəncamına əsasən təsis edilib.

“AzerGold” QSC ölkə ərazisində əlvan və qara metal filizi yataqlarının öyrənilməsi, tədqiqi, kəşfiyyatı, idarə olunması, bu metalların hasilatı, emalı və satışı, bu sahədə yeni texnologiyaların tətbiqi, maddi-texniki bazanın müasirləşdirilməsi və ondan səmərəli istifadə, habelə bu sahənin inkişafı ilə bağlı digər işləri yerinə yetirir.

STRATEJİ BAXIŞ:

Biz Azərbaycanda və ölkə hüdudlarından kənarda dünya miqyaslı və aparıcı mədən şirkəti olmaq niyyətindəyik.

MİSSİYA:

Təbii resursları sosial rifaha və dayanıqlı inkişafa çevirməkdir.

DƏYƏRLƏR:

  • Ətraf mühit və sosial məsuliyyət 
  • Şəffaflıq
  • Əməkdaşlıq
  • İnnovativlik
  • Dürüstlük
  • Dayanıqlılıq

MƏQSƏDLƏR VƏ STRATEJİ HƏDƏFLƏR:

  • MƏQSƏD 1: DAĞ-MƏDƏN HASİLAT SAHƏSİNİN İNKİŞAFI
  • MƏQSƏD 2: MƏDƏN HASİLATI İLƏ ƏLAQƏDAR YAN SAHƏLƏRİN İNKİŞAFI
  • MƏQSƏD 3: XARİCİ ƏLAQƏLƏRİN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ VƏ GƏLİRLƏRİN ARTIRILMASI