Haqqımızda

"AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 11 fevral 2015-ci il tarixli 1047 nömrəli Sərəncamına əsasən təsis edilib.

“AzerGold” QSC əlvan və qara metal filizi yataqlarının öyrənilməsini, tədqiqini, kəşfiyyatını, işlənməsini və idarə olunmasını, bu sahədə yeni texnologiyaların tətbiqini, maddi-texniki bazanın müasirləşdirilməsini və ondan səmərəli istifadəni, habelə bu sahənin inkişafı ilə bağlı digər işləri yerinə yetirir.

STRATEJİ BAXIŞ:

Biz Azərbaycanda və ölkə hüdudlarından kənarda dünya miqyaslı və aparıcı mədən şirkəti olmaq niyyətindəyik.

MİSSİYA:

Təbii resursları sosial rifaha və dayanıqlı inkişafa çevirməkdir.

DƏYƏRLƏR:

  • Ətraf mühit və sosial məsuliyyət 
  • Şəffaflıq
  • Əməkdaşlıq
  • İnnovativlik
  • Dürüstlük
  • Dayanıqlılıq

MƏQSƏDLƏR VƏ STRATEJİ HƏDƏFLƏR:

  • MƏQSƏD 1: DAĞ-MƏDƏN SƏNAYESİNİN İNKİŞAFI
  • MƏQSƏD 2: MƏDƏN HASİLATI İLƏ ƏLAQƏDAR YAN SAHƏLƏRİN İNKİŞAFI
  • MƏQSƏD 3: XARİCİ ƏLAQƏLƏRİN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ VƏ GƏLİRLƏRİN ARTIRILMASI