Apellyasiya Şurasının Tərkibi

APELLYASİYA ŞURASININ SƏDRİ

Oqtay Məmmədov

İdarə Heyətinin üzvü – sədrin müavini

 

APELLYASİYA ŞURASININ ÜZVLƏRİ

Ayşəm Qələmiyeva

Hüquq şöbəsinin müdiri

Emin Əzimov

Təhlükəsizlik xidmətinin rəisi

Fuad Ramazanov

Daxili nəzarət şöbəsinin müdiri

Zaur İsmayılov

Maliyyə şöbəsinin müdirinin müavini

Pərvin Şahhüseynbəyli

Dağ-mədən və hasilat sahələrinin koordinasiyası şöbəsi
Hasilat sahələrinin koordinasiyası sektorunun müdiri

 

APELLYASİYA ŞURASININ KATİBLİYİNİN TƏRKİBİ

APELLYASİYA ŞURASININ KATİBİ

Tural Nəsirov

Protokol xidməti sektorunun müdiri

APELLYASİYA ŞURASININ KATİBLİYİNİN ÜZVLƏRİ

Leyla Sadıxova

İctimaiyyətlə əlaqələr və marketinq şöbəsinin müdiri

Əliyar Hüseynov

Hüquq şöbəsinin müdirinin müavini

Apellyasiya Şurasına elektron müraciət üçün: apellyasiya@azergold.az

Apellyasiya Şurasının Əsasnaməsi

Yüklə