Rəhbərlik

Zakir Zaur oğlu İbrahimov

İdarə Heyətinin sədri

Oqtay Xanlar oğlu Məmmədov

İdarə Heyətinin üzvü – sədrin müavini

Xəyyam Oqtay oğlu Fərzəliyev

İdarə Heyətinin üzvü – sədrin müavini