2018-ci ilin şöbəsi-Maliyyə şöbəsi


2018-ci ildə Cəmiyyət üzrə keçirilmiş sorğuya əsasən Maliyyə şöbəsi ilin şöbəsi seçilmişdir.
Bu münasibətlə Maliyyə şöbəsini Cəmiyyət adından təbrik edirik, şöbənin
əməkdaşlarına təşəkkür edirik, yüksək peşəkarlıqlarına və işlərinə duyduqları sevgiyə görə minnətdarlığımızı bildiririk.
Arzu edirik ki, Cəmiyyətin bütün əməkdaşları qarşımıza qoyulmuş hədəflərin icraedilməsində nümunəvi fəaliyyət nümayiş etdirəcək və öz işində uğurlara nail olacaqlar.