“AzerGold” QSC və AZMİU əməkdaşlığa başladı

Çovdar Filiz Emalı Sahəsi istehsal prosesinin animasiyası

AMEA və “AzerGold” QSC arasında memorandumun imzalanması

Çovdar Filiz Emalı sahəsi