KÜRƏKÇAY SAHƏSİ

KÜRƏKÇAY SAHƏSİ

 

Kiçik Qafqazın şimali-şərq yamacında səpinti qızıl toplantılarının, çoxsaylı təzahürlərin və minerallaşma nöqtələrinin varlığına görə bu region nəcib və əlvan metal yatqlarının aşkarlanması baxımından geoloji öyrənilmə tarixi kontekstində daim cəlbedici görünmüş, diqqət mərkəzində olmuşdur.