KÖHNƏMƏDƏN

KÖHNƏMƏDƏN

 

Filizçay və Mazımçay Köhnəmədənin ən böyük mədən yataqlarıdır.

Filizçay yatağı, ehtiyatlarının həcminə görə Avropada ikinci ən böyük yataq hesab edilərək, dünya polimetal yataqlarının ilk onluğuna daxildir. Qızıl, gümüş, mis, sink və qurğuşundan ibarət yataq ehtiyatları 120 mln. tondan artıqdır. Mis, sink, qurğuşun kimi metalların toplam miqdarı 6.0-8.0%, qızıl və gümüşün orta tutumları uyğun olaraq 0.65q/t və 50q/t təşkil edir.

Mazımçay yatağı Balakən rayonu ərazisində, Filizçay yatağının 2.5-3.0 km yaxınlığında yerləşir. Qiymətləndirilmiş resursları 414.4 min ton təşkil edən orta miqyaslı Mazımçay yatağının filizlərində mis üstünlük təşkil edir.