ÇOVDAR SAHƏSİ

ÇOVDAR SAHƏSİ

 

Çovdar filiz sahəsi Daşkəsən rayonunun şimal hissəsində yerləşən, məxsusi və kompleks qızıl yataqları olan bir sahədir. Sahədə Çovdar qızıl yatağı daxil olmaqla, 30 məxsusi qızıl, 20 az sulfidli mis-qızıl, 50 mis-polimetal təzahür və minerallaşma nöqtələri məlumdur. Mədəndə hasilat işlərinə 2012-ci ildə başlanılıb.