Tenderlər

Geoloji işlər üçün avadanlıq və ehtiyat hissələrinin satın alınması

Çovdar Filiz Emalı Sahəsi üçün elektrik mallarının satın alınması

Nəcib metal külçələrinin inkassasiyası (daşınması) və çatdırılması xidmətinin satın alınması

Nəcib metal külçələrinin təyinat məntəqələrinə daşınmasının sığortalanması xidmətinin satın alınması