Tenderlər

Maliyyə itkilərindən sığortalanma (hedging) ilə bağlı məsləhət xidmətlərinin satın alınması

Maliyyə məsləhət xidmətlərinin satın alınması

Nəcib metal külçələrinin beynəlxalq istiqamətlərdə daşınması xidmətinin satın alınması

Dəftərxana və təsərrüfat mallarının satın alınması

Çovdar Filiz Emalı Sahəsində nəqliyyat vasitələrinə servis xidmətinin satın alınması

Daşkəsən rayonunda yerləşən ÇFES, ADBZ və topa qələviləşdirmə sahəsi üçün malların və ehtiyat hissələrinin satın alınması